Bildungsdirektion für Burgenland

Die Bildungsdirektion für Burgenland ist zuständig für alle Schulen des Burgenlandes mit Öffentlichkeitsrecht.

Bildungsdirektion für Burgenland
27.08.2020

Sommerschule am Zweisprachigen Gymnasium Oberwart

Pandiljak je u Gradišću, Beču i Dolnjoj Austriji krenula Ljetna škola. Program dura dva tajedne dugo, od pandiljka do petka i samo dopodne. Fokus ove ljetne škole leži u podupiranju u nimškom jeziku.

U Gradišću se je najavilo oko 540 školarov i školaric, ki na 13 osnovnih i viših škol pohadja tečaje.

Ljetnu školu imaju i u Dvojezičnoj gimnaziji u Borti, ali i u drugi dvojezični škola. Tako i u Štikapronu, Cindrofu i Svetom Mihalju.

Online-ponuda u drugi predmeti

Dica, ka tribaju podupiranje u drugi predmeti, kot u matematiki ili engleskom jeziku, se moru vježbati na online stranici Direkcije za naobrazbu imenom „fit4future“.

Ova je nastala u kooperaciji Pedagoške visoke škole i Zemlje Gradišće.

"copyright: hrvati.orf.at"