01.03.2018

Naši mali umjetniki na ledu

U januaru su prvi razredi bili po prvi put na klizanju u Željeznu. Na početku su dica imala poteškoće na ledu, ali brzo su se oni šikano gibali na njem. Pravoda i pauza nije smila faliti, u koj su dica jila južinu.  Na raspolaganje su stali takozvani pinguini, ki su dici pomogli pri učnji klizanja. Jako ljuto je prošlo ovo dopodne na ledu, na ko se dica rado spominjaju. Pri vožnji su jedan drugomu povidali svoje doživljaje.