Locsmándi Népiskola

Magyar és német tanítási nyelvű kétosztályos népiskola. Kétnyelvű (magyar-német) oktatás, ill. kötelező tantárgyként magyarnyelv-oktatás.

Locsmándi Népiskola
13.10.2020

Nyelvek Napja a Locsmándi Népiskolában

Hallo, herzlich willkommen! Halló, szeretettel üdvözöllek!

Így köszöntötték zsirai barátaikat a Locsmándi Népiskola diákjai és tanárnőjük. Egy közvetlen kapcsolatlétesítés ebben a tanévben a Covid19 korlátozások miatt sajnos nem volt megvalósítható. Azonban a digitális eszközök segítségével a gyermekeket a szomszédos magyar faluból az osztály közepébe „varázsoltuk”. Ez a különleges találkozás a Nyelvek Napján egy kétnyelvű üdvözlő dallal, egy bemutatkozó körrel s rövid kérdésekkel több, mint eredményes volt.

Meghatározó alkalom és ösztönzés, hogy szomszédaink nyelvét tanuljuk, s tovább gyakorolhassuk.