Szentmargitbányai Népiskola

6 osztályos népiskola. A 3.-4. évfolyamon egy-egy német és egy-egy német-magyar tanítási nyelvű osztály működik, két osztály pedig a Pedagógiai Főiskola gyakorló osztályaként. Partneriskola: Sopron.

Szentmargitbányai Népiskola
18.06.2020

Új laptopokat kapott az iskola

Digitális alapképzés a népiskolában.
Még májusban a Wi-Fi hálózat erősítése és védettebbé tétele volt a cél, amikor a tantermeket is felszerelték csatlakozási pontokkal. De a közelmúlt fénypontját az a tíz új laptop jelentette, melyeket az iskola szülői munkaközössége finanszírozott.

Az elmúlt hetekben kiderült, hogy a gyermekek digitális oktatását már nem lehet elhanyagolni. Az új laptopokkal a Szentmargitbányai Népiskola bizonyára meg tud felelni az esetleges új kihívásoknak. A digitális tanítás kompetenciamodelljét a következő tanévben fokozatosan be építik a digitális alapképzésbe. Így az oktatási intézmény diákjai minden bizonnyal informatikai előismeretek birtokában állják majd meg helyüket új iskoláikban.