Rohonci Új Középiskola

Nyolcosztályos új középiskola. Natúr-park Középiskola.

Rohonci Új Középiskola
  • Facebook
11.10.2019

Lábatlani iskolások Rohoncon

Rohonc és Lábatlan polgárai már évtizedek óta barátságban vannak egymással. A Rohonci Új Középiskola és a lábatlani Arany János Általános Iskola partnerkapcsolata is már évek óta jól működik. A közös programok célja a nyelvgyakorlás mellett a két település testvérvárosi kapcsolatának erősítése, a barátság ápolása, és az, hogy a következő nemzedék is továbbvigye a hagyományokat.
Az elmúlt héten a lábatlani tanulók igazgatójuk, tanáraik és szülők kíséretével három napot töltöttek Rohoncon. A színes program – Írottkő kilátó-túra, közös festés, virágdísz és karkötő készítés, főzés, tánc, játékos németóra, madárhang megfigyelés és felismerés, a rohonci Madártorony megmászása – tartalmas élményt jelentett a gyerekeknek. A lábatlaniakat befogadó családok szeretettel gondoskodtak vendégeikről.
A diákok, mint minden találkozás után, meghatottan búcsúztak egymástól azzal az ígérettel, hogy a rendszeres írásbeli kommunikáció nem szakad meg közöttük a következő személyes találkozóig, amelyre a következő tanévben Lábatlanban kerül sor.