Locsmándi Népiskola

Magyar és német tanítási nyelvű kétosztályos népiskola. Kétnyelvű (magyar-német) oktatás, ill. kötelező tantárgyként magyarnyelv-oktatás.

Locsmándi Népiskola
18.06.2019

Barátkozós nap Magyarországon

Mint minden tanév végéhez közeledvén, idén is sikerült a Locsmándi Népiskolának a határon átnyúló regionális kapcsolatát a Zsirai Általános Iskolával elmélyíteni,  megerősíteni. Nagy örömmel és lelkesedéssel találkozott közel 60 gyermek a zsirai partneriskolában, hogy megismerhessék egymást. A gyermekek a két kilométeres távolságot a szomszédos községig kerékpárral tették meg.
hogyan már a latin öreg bölcs Cicero is említette: „A beszédet csak a beszéd által tanulja meg az ember!“