30.11.2023

Díjátadó magyar kreatívverseny

Felelős a tartalomért: Hideg- Gertui Melania

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) idén is meghirdette Kreatívverseny pályázatát az iskolás korosztálynak. A téma az Őrvidék elbeszélő kultúrája volt, két burgenlandi magyar népmesét dolgoztak fel a tanulók.

A pályázat tematikája kapcsolódott a magyar népmese napjához. A népiskolásoknak illusztrálniuk kellett „A zsugori királyné bűnhődése“ című őrvidéki magyar népmesét, szabadon választott technikával.

A pályázaton 218 diák, 12 iskolából vett részt. Az Farkasfalvi Népiskola (VS Wolfau ) diákjai is részt vettek a versenyen és igazi műalkotásokat alkottak. A német anyanyelvű kategóriában és különböző korosztályban Hannah (1. hely ), Leoni (2. hely) és Elias (3.hely) teljesített kiválóan.

Munkája elismeréseként minden résztvevő oklevelet kapott és  a “Szitakötő“ gyermekmagazin egy-egy számát.

Gratulálunk minden résztvevőnek és nyertesnek!