16.11.2023

Magyar kreatívverseny „ burgenlandi magyar népmesék” 2023

Felelős a tartalomért: Hideg-Gertui Melania

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) idén is meghirdette Kreatívverseny pályázatát az iskolás korosztálynak. A népiskolásoknak illusztrálniuk kellett „A zsugori királyné bűnhődése“ című őrvidéki magyar népmesét, szabadon választott technikával.

A pályázaton 218 diák, 12 iskolából vett részt.

A Felsőlövői Népiskola (VS Oberschützen) diákjai is rész vettek a versenyen és igazi műalkotásokat alkottak. Munkája elismeréseként minden résztvevő oklevelet kapott és a Szitakötő gyermekmagazin egy-egy számát. A legjobbak magyar nyelvű gyermek- és ifjúsági könyvekkel is gazdagodtak.

Az 3. osztályos Márton, korcsoportjában második helyezést ért el.

Gratulálunk a nyertesnek és minden résztvevőnek!