16.11.2023

Kreatívverseny „burgenlandi magyar népmesék” 2023

Felelős a tartalomért: Hideg-Gertui Melania

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület (BMKE) idén is meghirdette Kreatívverseny pályázatát az iskolás korosztálynak. A téma az Őrvidék elbeszélő kultúrája volt, két burgenlandi magyar népmesét dolgoztak fel a tanulók.

A pályázat tematikája kapcsolódott a magyar népmese napjához. A népiskolásoknak illusztrálniuk kellett „A zsugori királyné bűnhődése“ című őrvidéki magyar népmesét, szabadon választott technikával.

A pályázaton 218 diák, 12 iskolából vett részt. Az Alhói Népiskola (VS Markt Allhau) diákjai is rész vettek a versenyen és igazi műalkotásokat alkottak. A magyar  anyanyelvű kategóriában Bánhidai Emma (4.osztály) teljesített kiválóan 1.hely, a német anyanyelvű kategóriában pedig Rehberger Maya 1. hely (4. osztály).

Munkája elismeréseként minden résztvevő oklevelet kapott és egy kis ajándékot.

Gratulálunk minden résztvevőnek és nyertesnek!