04.06.2023

Olvasás és írás a magyaróra keretében

Felelős a tartalomért: VS Buchschachen / Hideg–Gertui  Melania

"Zengő ABC" olvasási projekt

A projekt célja a  tanulók magyar nyelvtudásának bővítése, valamint diákjaink magyar nyelvű olvasási motivációjának, szövegértő képességének elmélyítése, megszilárdítása, a helyes kiejtés gyakorlása volt. A magyarorák keretében elolvastuk a „Zengő ABC” című könyvet. Olvasási technikákat és stratégiákat alkalmaztunk a szöveg tartalmának megértéséhez.

A diákok illusztrálták a szövegeket, képeket színeztek ki, egyszerű szövegeket írtak és így csodálatos plakátok születtek. A diákok a szövegeket nemcsak elolvasták és leírták, hanem a „Zengő ABC” tartalmát meg is tanulták kívüről. A projekt eredményét egy májusi ünnepségen mutattuk be.

.