02.03.2022

Biztonságos internet a burgenlandi iskolákban

Új portál a skooly tanulási platformon népiskolások számára

A Biztonságos Internet Napja alkalmából a skooly tanulási platformon új portál nyílt, amely támogatja a népiskolásokat a digitális média biztonságos és felelősségteljes használatában. Az oktatás területén indított digitalizációs offenzíva részeként már a lehető legkorábban el kell kezdeni a gyermekek digitális világba való bevezetését .

Annak érdekében, hogy a népiskolás korú gyermekek megismerkedjenek az internettel a Burgenlandi Oktatási Szerver (Bildungsserver Burgenland) elindította ezt az új portált a népiskolások skooly tanulási platformján.

Az oktatási szerver a legfiatalabb célcsoport számára tervezte meg a kínálatát, ezzel megfelelve az elektronikus és digitális ágazat technológiai fejlődésének. Sokáig az elektronikus és digitális kínálatok használata ebben a korcsoportban a szórakozásra és a játékokra korlátozódott. Burgenlandban jó tíz évvel ezelőtt a digitális média életkornak megfelelő használata intenzívebbé vált és bővült. De azóta folyamatosan bővült a skooly tanulási platform is.

A világhálóba való belépéssel a felhasználókra leselkedő veszélyek korcsoporttól függetlenül növekednek. Burgenlandban a digitalizációs offenzíva részeként a gyermekek már népiskolás korban megismerkednek ezzel a témávál. A burgenlandi tartományi kormány oktatási tanácsosa az internetet hasonlóan veszélyesnek látja, mint a közúti közlekedést, amelyekre a gyermekeket alaposan fel kell készíteni. Ezért az internet használatához is hasonló intézkedésekre van szükség. Mag.a Daniela Winkler szerint a szülőket és gyermekeket tájékoztatni kell az e-mailek, a közösségi médiák, az adatközlés, a álhírek világáról.  Egyre több gyermek használ mobiltelefont, feltétlen meg kell velük tanítani, hogy hogyan kell ezeket használni. Ezért is bír nagy jelentőséggel a skoolyn az új tanulási portál, mert már a népiskolások is megtehetik az első lépéseket az internet világában.

Az új portál
"Ami a digitális jövőt illeti a burgenlandi iskolák korszerűen fel vannak szerelve a burgenlandi skooly és LMS tanulási platformokkal, a diákokat és a tanárokat magas szinten képzettek. De nem elég a legjobb eszközök biztosítása. A mi felelősségünk, hogy megtanítsuk a diákokat arra, hogy ezeket hogyan kell helyesen kezelni. A Burgenlandi Oktatási Igazgatóság és a Burgenlandi Oktatási Szerver kezdeményezésére a burgenlandi digitalizálási stratégia fontos lépése valósult meg, amely példaértékű a digitális média használata terén" – mondja Mag. Jürgen Neuwirth.

A biztoságos internetről havonta egyszer, évfolyamonként egy-egy skooly könyv jelenik meg. A könyvek kabalafiguráját „Safy“-nak hívják, aki felhívja a figyelmet a digitális média biztonságos használatára. A skooly könyvek és ezek tanórán való használata online tanárképzéseken kerülnek bemutatásra. Ezenkívül meghirdettek egy versenyt is, ezzel is tudatosítják a diákokban a biztonságos internet fontosságát.

Burgenlandban már 2010-ben megjelentek az első iPad-osztályok, mondja Jürgen Neuwirth, a  Burgenlandi Képzési Igazgatóság Pedagógiai Szakszolgálat vezetője. Az LMS-t ("Lernen mit System- rendszerezett tanulás") a középiskolák számára fejlesztették ki, a skoolyt pedig a népiskolásoknak 2015-ben. A középiskolákban 2012 óta létezik az " alapfokú digitális oktatás" tantárgy. "Burgenland úttörő szerepet vállalt az oktatás digitalizálásában" – magyarázza Neuwirth.

A skooly új portáljának a célja, hogy megtanítsa a tanároknak, a szülőknek és a népiskolás gyermekeknek az internet helyes kezelését, lehetőségeit és kockázatait. Tartalma pedig kiterjed például a jelszavak, lánclevelek, hirdetések vagy szerzői jogok helyes kezelésére, az internetes zaklatásra, ennek kihatásaira, iletve a közösségi média helyes kezelésére.

A tanároknak szóló platformot 2022 februárjában egy kick-off rendezvényen mutatták be. A skooly új tanulási tartalma már meghódította az osztályteremeket.