Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
07-03-2018

Sjednica Mladoga roja Črljenoga križa u kotaru Gornja Pulja i Borta

7000 Eisenstadt
23-02-2018

Konferencija učiteljev o imerziji

34 učitelji hrvatskoga i ugarskoga jezika su se ov tajedan sastali pri konferenciji u Lekindrofu.
7000 Eisenstadt
23-02-2018

Digitalna učnja na Pedagoškoj visokoj školi

Utorak je stao na Pedagoškoj visokoj školi Željezno u znaku digitalne učnje.
7000 Eisenstadt
09-02-2018

28. naticanje u europski jeziki

U prostorija Pedagoške visoke škole i Tehnološkoga centra u Željeznu je bilo četvrtak 28. zemaljsko naticanje u europski jeziki.
7000 Eisenstadt
21-12-2017

Mag. Heinz Josef Zitz je novi naobrazbeni direktor Gradišća

Poslovodeći predsjednik Zemaljskoga školskoga savjeta, Heinz Josef Zitz je imenovan naobrazbenim direktorom Gradišća.
7000 Eisenstadt
14-12-2017

15. naticanje u govoru istočnih jezikov

7000 Eisenstadt
30-10-2017

„Gradišćanskohrvatske učiteljice i učitelji „NA digitalnom PUTU“

Kick-off priredba za digitalni dodatak i znanstveno istraživanje k novoj školskoj knjigi za hrvatski jezik „NA PUTU 1“
7000 Eisenstadt
11-10-2017

Otvaranje nove škole u Filežu

7000 Eisenstadt
04-10-2017

Prezentirana reforma osnovne škole

Zemaljski školski savjet za Gradišće je srijedu u Kulturnom centru Željezna prezentirao pedagogom iz gradišćanskih osnovnih škol i čuvarnic reformu osnovne škole.
7000 Eisenstadt
28-08-2017

Težišća i novosti na školskom polju

Novo školsko ljeto donaša već autonomije, početne jezične grupe, školske saveze (klastere) i digitalnu učnju
7000 Eisenstadt