Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
05-09-2016

Lip početak školskoga ljeta

7000 Eisenstadt
20-06-2016

Profesor iz Zadra na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu

Prof. Dr. Robert Bacalja iz našega partnerskoga sveučilišća u Zadru pred kratkim je boravio u okviru Erasmus-mobiliteta opet kod nas na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu.
7000 Eisenstadt
02-12-2015

Posebni hrvatski seminar na PVŠ

Štefan Bunyai, direktor osnovne škole u Pandrofu i Bijelom Selu, na pohodu u Pedagoškoj visokoj školi
7000 Eisenstadt
27-10-2015

Konferencija o manjinskom školstvu

Zastupniki ministarstva za obrazovanje, zemaljskih školskih savjetov kot i narodnih grup su sudjelivali u Željeznu pri konferenciji o budućnosti manjinskoga školstva.
7000 Eisenstadt
12-10-2015

HRVATSKE „MINI-KNJIGE“

Študenti/-ce i apsolventice kot autorice dičjih knjig
7000 Eisenstadt
30-08-2015

Hrvatske učiteljice dostale dekret

Šest novih učiteljic s dvojezičnom izobrazbom je primilo službene dekrete o zapošljavanju u zemaljskoj službi.
7000 Eisenstadt
10-07-2015

Ljetni jezični tečaj za udubljenje gradišćanskohrvatskoga jezika

Prazniki su se počeli – ali ne za svakoga.
7000 Eisenstadt
16-06-2015

Nove učiteljice za hrvatske škole u Gradišću

Izobrazbu za dvojezično i hrvatsko podučavanje na osnovni i novi sridnji škola na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu je ljetos uspješno završilo sedam mladih gradišćanskohrvatskih učiteljic.
7000 Eisenstadt
16-06-2015

Hrvatski študenti Pedagoške visoke škole bili su gosti u HKD-u

Petak 29. maja su študentice i jedan študenat hrvatskoga tečaja Pedagoške visoke škole skupa s profesoricom mmag. Anitom Jugovics-Csenar imali mogućnost uroniti u djelovanje najstarjega društva gradišćanskih Hrvatov.
7000 Eisenstadt
15-06-2015

Djelatni pohod dvojezičnim školam

Manjinsko školstvo u Gradišću je bila tema djelatnoga pohoda, koga je četvrtak organizirao zemaljski školski savjet.
7000 Eisenstadt