Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
24.12.2020

"Eltern-Kiga-App" se sada more javno hasnovati

Završena pilot-faza – pedagogi u čuvarnica školovani – besplatna aplikacija za vrtiće i roditelje

Aplikacija, koja se je pokrenula na inicijativu  od zemaljske savjetnice za obrazovanje, obitelj, dicu i mladinu  mag.re Daniele Winkler stoji svim elementarnim pedagogom  i roditeljem besplatno na raspolaganje. 

„Aplikacija za mobilne uredjaje znatno olakšava djelo u čuvarnica. Pomoću "Eltern-Kiga-App" je sada moguće digitalno urediti administrativne stvakidašnje stvari. Nadalje, aplikacija omogući sigurnu i direktnu komunikaciju izmed odgojiteljev u vrtiću, roditeljev kao i odgovornih u zemaljskoj upravi. Kao zemaljska savjetnica za obrazovanje, obitelj, dicu i mlade, čestitam odgovornim na brzom razvitku i zadovoljna sam provedbom inicijative.“,
tako mag.ra Daniela Winkler.