Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama

  • OŠ Bijelo Selo je dvojezična škola kade se podučava va nimškom i hrvatskom jeziku
  • Zweisprachige Volksschule mit deutscher und kroatischer Unterrichtssprache
  • OŠ Bijelo Selo ima četire razrede i otpodnevno podvaranje
  • Vierklassige Volksschule mit schulischer Tagesbetreuung mit getrennter Abfolge
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
06.11.2020

Po prvi put! Digitalne medije u prvom razredu

Dica prvoga razreda OŠ Bijelo Selo su po prvi put upoznala svit digitalnih medijov. Počeli smo dan različnimi vježbami na kompjutori. U mnogovrsni tako zvani „Learningappi“ su dica mogla trenirati rime, početne zvuke i vokale. Po tim su školari i školarice još smili upoznati našu novu digitalnu SMART tablu, kade su čvrsto vježbali nove riči, sloge i vokale. Hilight je bio, da su dica smila jur napisati cile rečenice na novu tablu, koje su onda pročitala druga dica. Za dicu prvoga razreda je ov dan bio jako uspješan, šarolik i zanimljiv. Ona se jur jako veselu na dojdući digitalni dan.

Na ovom mjestu se smim zahvaliti pri općini Bijelo Selo na čelu s načelnikom Bugnyar, da su nam nabavili jednu interaktivnu SMART tablu,
8 mobilnih računala i inštalirali po cijeloj školi wlan mrižu s voip telefoni.
Sada moremo hasnovati ovu modernu infrastrukturu! HVALA!“,
tako direktor Bunyai.