Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
16.10.2020

"Hallo Auto"

"Hallo Auto", kampanja AUVA-e i ÖAMTC-a, zaustavila se u osnovnoj školi Nova Gora 15. oktobra/listopada. U sklopu ove kampanje pojam zaustavnoga puta razradjuje se s dicom 3. razreda kroz samosvist. Dica sama odredjuju put kočenja kroz trčenje. Oni tako se nauču, da brzina, priroda tla i potplati cipelov imaju velik uticaj na daljinu kočnoga puta.
Kad moraju  postati kao odgovor na vizualni signal, doživljavaju da tribaju  vrimena za reakciju i da za to vrime još uvijek moraju prevaliti udaljenost - put reakcije.

Da bi dica čutila da vozilo ne more odmah stati u mirovanju, i ako vozač uloži najveći napor, svako dite smi kočiti pravilno osigurano odgovarajućim uredjajem za automobil do kraja. Iz vitalnoga iskustva da je brzinu i nastali zaustavni put vrlo teško procijeniti, tribaju prelaziti cestu samo na osigurani prelazi.