Osnovna škola Veliki Borištof / VS Großwarasdorf

Zweisprachige Volksschule Großwarasdorf

 

Osnovna škola Veliki Borištof / VS Großwarasdorf
08.10.2020

Eksklusivni jezični parkur za školare OŠ Veliki Borištof

27 dice OŠ Veliki Borištof je sudjelivalo pri Europskom danu jezikov, ki se vrši 26. septembra. Iako sa sigurnosnimi mjerami bilo je moguće pohoditi KUGU, kot svako ljeto, pri jezičnom parkuru. Dica su se bavila s ugarskim, talijanskim i hrvatskim jezikom na igrajuć i kreativan način.

Bilo je lipo – k ljetu opet!