Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
01.10.2020

Modelna regija za neuromotoričnu učnju

U Novoj Gori su srijedu dopodne pri konferenciji za štampu predstavili projekt neuromotorične učnje – to je kombinacija gibanja i učnje. Pri ovoj inicijativi sudjeluju od septembra početo četire osnovne škole novogradskoga kotara, na ki se podučava i hrvatski jezik.

 

Uz osnovnu školu Nove Gore su to i škole Pinkovca, Svetoga Mihalja i Nimške Čenče. Koncept neuromotorične učnje je razvio Gerhard Judmayer ki je diplomirani učitelj za šport.

Na osnovnoj školi Novoj Gori sada jur šest ljet djelaju po metodi neuromotorične učnje, je rekao direktor osnovne škole, Karl Knor. Pri neuromotoričnoj učnji se kombiniraju kognitivne vježbe s vježbami za tijelo.

Različne analize kažu napredovanje dice

Kod dice da jur vidu prve rezultate. Tako su u pamet zeli u okviru tranzicije da dica, ka dolazu u školu iz čuvarnice i su jur za vrime čuvarnice sudjelivala pri ovi neuromotorični vježba, da se čuda laglje pri pisanju ar moru prste laglje gibati.

Drugič kaže analiza sveučilišća u Beču da su se dica na športskom području poboljšala. Treti dokaz da imaju u rezultati standardnoga testa u matematiki. Polag toga rezultata ležu dica osnovne škole u Novoj Gori 25 procentov prik austrijanskoga nivo-a, razlaže Karl Knor.

Neuromotoričnu učnju povezati s hrvatskim jezikom

Neuromotorična učnja da se more hasnovati u svi predmeti. Kot je rekao Karl Knor kanu u budućnosti fokusirati ov način učnje na hrvatski jezik. „Kot Gradišćanski Hrvati nam je važno da se hrvatski jezik uplete“, ovako direktor osnovne škole u Novoj Gori.

Kot daljnji korak bi rado pokrenuli u okviru neuromotorične učnje Erasmus projekt sa školami u Hrvatskoj i hrvatskimi školami u Ugarskoj.

Zemlja i Direkcija za naobrazbu podupiraju ov projekt. Naglasili su, da ćedu projekt i napredovanje dice u različni područji na Pedagoškoj visokoj školi evaluirati i objelodaniti. (Text: ORF Hrvati)

"copyright: hrvati.orf.at"
Fotos: Landemedienservice