Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof/NMS

Dvojezična nova sridnja škola

Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof/NMS
20.07.2020

Snimanje za školsku knjigu: „Na putu 1 za početnike”

Školarice i školari imaju jur praznike. Ipak su neki od njih došli u školu na završno snimanje slušanih tekstov za novu školsku knjigu „Na putu 1 za početnike”.

Školska knjiga za Hrvatski jezik je koncipirana po kompetencija i će med drugim nuditi brojne vježbe za slušanje. Posebnost knjige je i digitalni dodatak na stranici LMS, ki sadržava posebne digitalne vježbe za početnike.

„Na putu 1 za početnike” je najnoviji produkt  Jezične djelaonice PVŠ.