Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
12.07.2020

Likov u Novoj Gori

U Novoj Gori je četvrtak bio likov nove osnovne škole. Tokom jednoga tajedna su postavili zidi i krov nove školske zgrade. Pri svetačnosti su si zastupniki općine i škole kot i suradniki firme pogledali gradilišće. Za gradnju nove škole su upotribili 330 kvadratnih metrov driva. Za tu količinu je potribno oko 1.200 stabalj. Gradnjom su počeli ljetos u marcu. Stroški iznašaju oko 2,3 milione eurov.