Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
01.07.2020

Prometni odgoj

Policajci kroz cijelo ljeto pratu školsku dicu s važnimi savjeti u kontekstu prometnoga obrazovanja. Posebno pred ljetnih praznikov, kada mnoga dica vozu se biciklom i su na putu da pohodu prijatelji ili da idu u kupališće, je važno, da se ponovo istaknu opasnosti u cestovnom prometu. Policajci Kristijan Fazekaš i Vili Lebić iz policajske štacije u Svetom Mihalju  pohodili su osnovnu školu u Novoj Gori i obavijestili dicu o tome.