Osnovna škola Mjenovo / VS Kroatisch Minihof

jednorazredna dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Mjenovo / VS Kroatisch Minihof
22.06.2020

Školari dostali knjigu o koronavirusu

Suradniki Dvojezične biblioteke Mjenovo su pandiljak upozorili školare i školarice osnovnih škol Mjenova i Fileža na dojuću akciju čitanja pod geslom „Ljeto čitanja“. Zvana toga su im predali knjige za čitanje i moljanje o koronavirusu.

Zastupniki Dvojezične biblioteke Mjenovo su pandiljak predali školarom osnovnih škol Fileža i Mjenova informativne knjige o koronavirusu. Autor štorice na nimškom jeziku je Kurt Korbatits. Dica neka se s jedne strani uču o koronavirusu i kako se njega čuvati a s druge strani imaju i mogućnost, da u knjigi moljaju. Suradniki Dvojezične biblioteke Mjenovo su preskrbili ove knjige i je školarom stavili na raspolaganje da bi izjednačili otpovidano čitanje Verene Hochleitner, ko je za škole Fileža i Mjenova bilo predvidjeno ljetos u aprilu.

Uz put su i informirali školare i školarice o ljetošnjem „Ljetu čitanja“, ko je počelo oficijelno s 15. junijom i dura do 15. septembra.