NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael

Dvojezična nova sridnja škola / Zweisprachige Neue Mittelschule

NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
  • Facebook
16.06.2020

„Karijera u gradjevinstvu“ - Videokonferencija sa stručnjakinjom

Pokidob da zbog koronakrize peršonski nije bilo moguće pohoditi našu školu, je mag.a (FH) Elke Winkler predstavila zvanje „novoga zidara“ i mogućnosti karijere u ovom zvanju 3. razredu SŠ Sv. Mihalja u videokonferenciji.
Stručnjakinja prezentirala je mladini novi koncept izobrazbe i promjene u ovom zvanju. Istaknula je da je novi profil zvanja moderniziran i prilagodjen za budućnost i da se sve već koristu nove tehnike djelovanja i digitalna sredstva na gradilišću, kao n. pr. digitalno mirenje ili elektronička obrada podatkov.
Razložila je školaricam i školarom da je svakomu poduzeču važno zaposliti mlade ljude za kvalitativno djelo ali da postoju i dobre mogućnosti karijere u ovom zvanju i da se moru dostignuti visoki cilji i dobar zaslužak kroz daljnu izobrazbu. Interesantna videokonferencija završila je s kvizom, pri kom su neki dobili nagrade. Učiteljstvo je u podučavanju ponovno obdjelalo tematiku pomoću upitnoga lista.
U budućnosti ćedu školarice i školari imati mogućnost pohoditi različna poduzeća i malo „podahnuti“ u praktično djelo.