Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
12.05.2020

Gradnja osnovne škole

Nova osnovna škola u Novoj Gori brzo napreduje i je i u dobe  COVID-a 19 potpuno na rasporedu. Trenutno se gradu temelji/fundamenti za zgradu. Lipa zračna fotografija Marka Kulovića iz zraka prikazuje tlocrte nove zgrade u sredini sela uz crikvu, farof, opčinski stan i čuvarnice.

© Luftbild: Mark Kulovits, sve druge kipice: Karl Knor