Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama

  • OŠ Bijelo Selo je dvojezična škola kade se podučava va nimškom i hrvatskom jeziku
  • Zweisprachige Volksschule mit deutscher und kroatischer Unterrichtssprache
  • OŠ Bijelo Selo ima četire razrede i otpodnevno podvaranje
  • Vierklassige Volksschule mit schulischer Tagesbetreuung mit getrennter Abfolge
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
14.04.2020

Novi izazovi okolo „Corona virus-a“

U našem prvom tajednu, kojega smo neobičnimi izazovi mogli dobro na put spraviti, su školarice i školari OŠ Bijeloga Sela napravili robotara. Roditelji su pomagali i tako napravili s otpatki izvanredne i kreativne skulpture.

U robotara su naprvili ladicu, kade su dica shranjila napišene tajne želje za budućnost. Naš cilj je, da velje na prvi dan kad škola opet otvori, napraviti posebnu izložbu s ovimi robotari i preštati sve napišene želje.

Ufamo se, da će tomu vrijda dojti čas!  

Nadalje su školarice i školari dostali nalog da namoljaju toliko jajac i zecov kod je moguće. Po tom da se zalipu zeci i jaja na obloke svakoga stana.

Ovi likovni produkti se neka i otprimu staroj majki i staromu ocu - od sebe razumljivo, da se ne pozabu sigurne mjere.

U vazmenom tajednu neka gledaju čuda zecov po obloki van na ceste našega lipoga Bijeloga Sela.   

Tako želji OŠ Bijelo Selo blažen Vazam,
ostanemo svi zdravi i da se opet vrijeda skupa vidimo u našoj lipoj školi!

Die VS Pama wünscht allen ein frohes Osterfest,
Gesundheit und vor allem ein baldiges Wiedersehen in unserer schönen Schule.