Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof/NMS

Dvojezična nova sridnja škola

Dvojezična nova sridnja škola Veliki Borištof/NMS
18.03.2020

Djelaonica samo za dičake

Školari 3. i 4. razreda Dvojezične nove sridnje škole Veliki Borištof su već u jeseni djelali jedan dan u zvanju, ko je neobično za muže. Ideja „boysdaya“ je da dičaki upoznaju i socijalna zvanja.

Prošli tajedan je Christian Huisbauer održao djelaonicu sa školari da reflektiraju svoje doživljaje pri boysdayu i da upoznaju još druga socijalna zvanja. Osebujno dobro se je dičakom dopadalo da su bili jednoč med sobom i da su se razgovarali samo o muški tema.