Osnovna škola Pinkovac / VS Güttenbach

Zweisprachige Volksschule / Dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Pinkovac / VS Güttenbach
12.03.2020

„Igra s lutkami, jačenje i tancanje polipša svaku fašinjsku feštu!“

 Dica oš Pinkovac su na poziv seoske kazališne grupe „Dugava“ odmah bila pripravna oblikovati priredbu „Fašinjak za stare i mlade“ na samu fašinjsku nedilju. Zavježbala su u školi igrokaz s lutkami , „Kašperl ide na mesopunu feštu“, na hrvatskom jeziku. Isto tako su naučila dica vesele hravatske jačke i tance. Brojna publika, u velikoj dvorani  krčme Kappel , je bila oduševljena.

Na fašinjski utorak bilo je u školi „posebno“ i intresantno podučavanje. Dica povidala su povidajke, igrala različne igre, jačila hrvatske narodne jačke, tancala u kolu i pripravala uz pomoć učitljev zdravu južinu. Pripravljanje i kuhanje juhe od povrća je bilo za dicu najlipše. I kroflji, koje su učitelji donesli, su njim se dobro račili. Školari/-ice su uživali/-le ov  zvanaredan dan.