NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael

Dvojezična nova sridnja škola / Zweisprachige Neue Mittelschule

NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
  • Facebook
17.02.2020

Jedan dan – osam štacijov

Po trojezičnom pozdravu i filmu, ki je dao uvid u djelovanje naše škole, počela je tura kroz školu. Bilo je osam štacijov, za ke su se skrbili sridnjoškolci.

Pri štaciji za povijest čekali su Kleopatra, Sisi, dinosauri i drugi, da je mladi gosti kronologično peljaju kroz historičko vrime. Na koncu dostignuli su digitalnu dob, pri koj su mogli svoje znanje učvrstiti na iPadu.

Pri štaciji za kodiranje upoznali su „Scratch 3.0“ i su morali rješti različne ganjke, da su mogli napustiti „sobu za big“.

Športsko aktivni nisu bili samo u dvorani za šport nego i pri podučavanju na engleskom jeziku, kade su pomoću slikov obdjelali rječnik za hobije i aktivnosti u slobodnom vrimenu i na igrajući način pomoću iPada pri igri „Quizlet live“ ponovili i učvrstili nove riči.

U kuhinji su dica dostala zdravu južinu sa sadjem i povrćem i se okripila po šporstkom trudu.

Hrvatska štacija je školarice i školare animirala za tancanje jednoj vrlo veseloj mesopusnoj jački. Na igrajući način naučili su se različne mesopusne riči, ke su konačno počvrstili pri „KAHOOT-kvizu“.

Tancajuće opice i zvućne civi stale su u središću ritmičko-muzikalnoga odgoja. Pomoću takozvanih „Boomwhackers“ su sridnoškolci skupa s mladimi gosti iz osnovnih škol pratili pjesmu „Dance monkey“ s jednostavnimi ritmi.

Kao korunjeni završetak napravili su u dvorani za fiziku različne pokuse s vodikom i ugljičnim dioksidom kao i plinom butana da je gorilo i pucalo. I Faraonova kača je bila vrlo zanimljiva. Konačno sletila su dica pomoću „VR-očaljev“ u budućnosti , u virtualnom svitu.

Opet jednoč je SŠ Sveti Mihalj na danu otvorenih vrat mogla pokazati kako raznovrsna je.