Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
03.02.2020

Predstavljanje prvopričestnikov

Pri nediljnoj maši 2.februara 2020., koju je služio mjesni farnik Josip Banfić, su se dica narodu predstavila, koja ćedu u ovom ljetu primiti po prvi put sakramenat pričešćanja. I ako će biti prva pričest stoprv 7.
junija ovoga ljeta, se dica jur sada marljivo pripravljaju na ov svetačni dan. Pri svetoj maši su se Felix Schmidt, Sueli Jani-Pongracz, Celine Pomper, Lisa Tiefengraber, Marie Stubits, Sophie Konrad, Morice
Krenn i Alyssa Ressner peršonski predsavili narodu, su jačili dvi jačke i prečitali pokajnički čin i prošnje. Geslo ove maše i prvopričesti je "Jezuš naš svitionik".