Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg

Dvojezična škola, sedmero razredna

Škola prirodni park i ekolog škola

Škola gibanja i športa

Osnovna škola sa svakodašnoj uri gibanja i športa

Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
28.01.2020

Jedan dan u snigu

Četvrtak, 23. januara 2020., su se dica tretih i četvrtih razredov naše škole odvezli u Štajersku. Za školarice i školare osnovnih škol matrštofskoga i željezanskoga kotara je onde kooperacija različnih društav organizirala jedan dan u snigu. Dica su si mogla izibrati, jeli se kanu šijati, snowboardati, sankati ili samo gibati i igrati u snigu. Na koncu ovoga dana, su se dica traktorom i prikolicom odvezli na brig, kade su dobru i zdravu južinu i čaj dostala. Sunčan i lip dan u snigu su školarice i školari naše škole doživili.