Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
27.12.2019

Betlehemska svitlost mira u Novoj Gori

U Novoj Gori su nedilju, 22.12.2019. otpodne imali premijeru pri primanju Betlehemske svitlosti mira. Po prvi put u povijesti su dica osnovne škole i čuvarnice primila ovu sviću i ju od škole otprimila u farsku crikvu, kade su oblikovala program s meditacijami, jačkami i povidajkami. Po pobožnosti je slijedio blagoslov i kratak program pri spomeniku mira u Novoj Gori. Seoska dica još nikada nisu bila uvezana u proces primanja i dilenja Betlehemske svitlosti mira. Betlehemsku svitlost mira je pred pobožnošću iz Borte doprimila Gerti Vukić od farskoga tanača u Novoj Gori. Da je ova premijera bila uspješna kaže činjenica, da je množina ljudi došlo na ovu uru razmišljanja .