Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
30.12.2019

Slikovna kinoteka

Katharina Dowas od "UMIZ 4 kids" pohodila je sa svojim timom 10. prosinca/decembra 2019.  osnovnu školu Nova Gora i je dici osnovne škole i čuvarnice/vrtića predstavila dvoje trojezične (njemačke / hrvatske / mađarske) knjige za dicu. Radilo se o broja i slova. Jezik je ključ, koji omogućuje dici pristup njihovom etničkom jeziku, ali i svitu drugih jezikov. Uz tekste, praktične akcije, rime i pjesme su dici na ugodan i zaigran način pokazali jezičnu raznolikost naše domovine. Ovu slikovnu kinoteku su dica jako dobro prihvatila.