Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf

Zweisprachige Volksschule/dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf
17.12.2019

Posjetili samo općinski ured i knjižnicu

Petak, 25.10. su posjetile školarice i školari OŠ Kalištrofa općinski ured. Načelnik Horst Egresich je peljao dicu kroz stan i im je razlagao povijest Kalištrofa. Bibliotekarka Jana Trojan je školaricam i školarom čitala grozne povidajke i pitala zanimljiva pitanja.

Na kraju nas je općina pozvala u novo otvorenu krčmu „Naturkuchl“ na južinu.