Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
06.12.2019

Udruženje civilne zaštite informira

Zadaća Austrijskoga udruženja civilne zaštite je organizirati preventivnu edukaciju i kampanje predostrožnosti za hitne slučaje. U sklopu ovoga projekta pohodu čuvarnice i škole, da senzibiliziraju mladinu od rane dobe. Ujedno i vježbaju i uču pravno ponašanje u hitnom slučaju. Zbog toga je nedavno gospodin Adolf Kalchbrenner od Gradišćanskoga udruženja civilne zaštite gostovao u osnovnoj školi Nova Gora. Skupa s dicom 3. i 4. stepenja se je razgovarao o mogući izvanredni situacijovž i o pravnom djelovanju u takovimi slučajma. Bilo je to informativna lekcija za dicu, koja su se naučila čuda za budučnost, ako moraju kasnije što udjelati u kriznoj ili nesrećnoj situaciji.