Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben

Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben

Osnovna škola Bajngrob / VS Weingraben
28.11.2019

„Živi kalendar nature“ u Bajngrobu

Osnovna škola Bajngrob je škola parka prirode Landžerskoga brigovlja. Ovo školsko ljeto leži težišće na istraživanju i opaživanju svita raslin. Školarice i školari Osnovne škole Bajngroba su pomoću marljivih pomagaćic i pomagačev zasadila 11 domaćih grmov u lipom velikom školskom vrtu. Svako dite je preuzelo kumstvo za svoj grm. Školarice i školari se moraju nadalje skrbiti za svoju raslinu. U toku školskoga ljeta imaju različne zadaće dokumentacije. Ovim projektom dica nastanu povezana biljkami u najbližoj okolici. Imaju zadaću i službu mosta, ke daju dušu izmedju nami ljudi i nature.  Natura ne triba nas! Ali mi tribamo naturu! „Živi kalendar nature“ je regionalni projekt Gradišćanskih parkov prirode.