Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf

Zweisprachige Volksschule/dvojezična osnovna škola

Osnovna škola Kalištrof / VS Kaisersdorf
26.11.2019

Školarice i školari OŠ Kalištrof ćedu postati stručnjakom za grme

Školarice i školari Osnovne škole Kalištrof su zasadili 11 različnih grmov u školskom vrtu. Pomagali su i roditelji. Ova akcije je dio projekta „Živi kalendar nature“ pri kom ćedu dica dvi ljeta dugo se skrbiti za svoje rasline i dokumentirati različne zadaće.  „Živi kalendar nature“ je regionalni projekt Gradišćanskih parkov prirode.