Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama

  • OŠ Bijelo Selo je dvojezična škola kade se podučava va nimškom i hrvatskom jeziku
  • Zweisprachige Volksschule mit deutscher und kroatischer Unterrichtssprache
  • OŠ Bijelo Selo ima četire razrede i otpodnevno podvaranje
  • Vierklassige Volksschule mit schulischer Tagesbetreuung mit getrennter Abfolge
Osnovna škola Bijelo Selo / VS Pama
13.11.2019

Svetačnost na dan Svih Svetih

Na dan Svi Sveti su se spomenuli školarice i školari osnovne škole Bijeloga Sela na sve pokojne i vojake, ki su ostavili u svitskom boju svoj žitak. Po svetačnoj svetoj maši su školarice i narod koracali u velikom broju vojskomu spomeniku. Jačkarice, ognjobranci, limena glasba i dica osnovne škole su polipšali ovu svetačnost. 

"Ov dan je bio lip doživljaj ki će nam dugo na spomen bit.", tako dica.