Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg

Dvojezična škola, sedmero razredna

Škola prirodni park i ekolog škola

Škola gibanja i športa

Osnovna škola sa svakodašnoj uri gibanja i športa

Osnovna škola Rasporak / VS Draßburg
30.10.2019

Mi očuvamo suhu travu u prirodnom parku

Utorak, 22. oktobra 2019., su marljivo pomagala predškolska dica čuvarnice o prirednom parku skupno sa školaricami i školari obadvih 1. razredov naše škole o prirednom parku, skupno s njevimi učiteljicami Heikom Csmarits i Ninom Kužat, da očuvaju suhu travu okolo črnoga križa u Rasporku. Pri tom su porizali stabalja i grme da opet iskopaju ov životni prostor. Ova suha trava je poseban životni prostor za mnoge živine kao pčele, skakavce, gušćere i puhe i isto za mnoge rasline kao ljubičastu sasu i malu šumaricu. Da ostanu mali pomagači silom su se ojačali sa zdravimi špecijaliteti o prirednom parku.

Pre hitro je prošlo ovo aktivno dopodne mimo. Bilo je jako lipo i imali smo čuda veselja!