Osnovna škola Štikapron-Celindrof

Dvojezična škola!

 

Osnovna škola Štikapron-Celindrof
24.10.2019

eEducation Expert+ škola

Uvod digitalnih medijev, umreženo razmišljanje, riješenje problemov, komunikacija i djelo u timu nisu kod nas samo riči. Sve to doživljavaju naša školska dica svaki dan. Digitalne kompetencije neka činu moguće, da školari budu spremni za buduće izazove. Ova predanost se pokaže sada u certifikaciji za eEducation Expert+ školu. Kao i pred nami osnovna škola Mönchhof smimo se i mi sada veseliti ovim nagradom na saveznoj razini.