Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
02.09.2019

Čuda reformov: S pomoćom od strani zemlje u novo školsko ljeto

Zemaljska savjetnica za obrazovanje Winkler: „Stavite molbu na potporu za početak školovanja jednostvno i prez birokracije online prik Smartphona. / Štart bezplatnoga i neobaveznoga dodatnoga Engleskoga predmeta u Osnovni škola je važan stepen k još višoj kvaliteti u naobrazbi.“

Za od prilike 2660 prvorazrednike u Gradišću se počinje 2. Septembra novo školsko ljeto i tako novi odlomak žitka (ukupni broj školarov Osnovnih škol: 10.627). „Za čuda roditelje, uopće za samoodgojuće, znači ulaz diteta u školski žitak financijsko optrećenje. U ovoj teškoj fazi kanimo podupirati obitelje s potporom za početak školovanja“, veli Zemaljska savjetnica za naobrazbu i familije Daniela Winkler, ka je pri skupnoj konferansiji danas, srijedu, predstavila novosti i težišća školskoga ljeta 2019/20 s direktorom za naobrazbu Heinz Josef Zitzom. Molba za potporu za početak školovanja se je znatno ojednostavila i se more jednostavno prik Smartphona ili kompjutera staviti. Početak novoga ljeta bio je i štart bezplatnoga i neobaveznoga dodatnoga Engleskoga predmeta u Osnovni škola. Važna tema će biti i digitalizacija. S novelom zakona za naobrazbu i podvaranje dice će se po cijelom Gradišću u prazniki osigurati podvaranje školarov.

Potpora za početak školovanja: Jedan put 100 Eurov za prvorazrednike, molbe se moru staviti do 2. septembra
Početo od 2009. ljeta daje zemlja potporu za početak školovanja u visini od 100 Eurov i neodvisno od zasluška obitelji. Dite mora imati glavno mjesto stanovičtva u Gradišću i mora po prvi put pohoditi prvi razred Osnovne škole. Daljne informacije moru roditelji najti na internet stranici zemlje (www.burgenland.at/themen/gesellschaft/familie/schustartgeld) ili telefosnki pod 057-600/2789 odn. pod e-mail adresom post.a7-familie@bgld.gv.at. Od 2. Septembra 2017. početo i još do 30. Junija 2020. se moru staviti molbe.

Dodatna ponuda Engleskoga jezika na Osnovni škola
Od ovoga ljeta početo ima svaki školar Osnovne škole mogućnost, dodatno k postojućim uram, poiskati neobaveznu i bezplatnu uru Engleskoga jezika. „Važnost Engleskoga jezika ne tribam dalje razložiti. Živimo u globalnom i digitaliziranom svitu, u kom znanje Engleskoga jezika otvara vrata i pruža razne mogućnosti“, veli Winkler. Pedagogi s špecijalnom izobrazbom podučavati ćedu dicu na igrajući i za starost odgovarajući način. Dost velik broj učiteljev je i Engleskog materinskog jezika.

Škole proširavaju naobrazbenu ponudu s novimi težišći, štart izobrazbe za pilote na gimnaziji za obrte u Novom gradu
Trenutno podučavaju na Gradišćanski škola 1839 savezni učitelji i 2404 zemaljski učitelji (uključujući učitelje za stručne škole). „U svi predmeti imamo dost učiteljev. Samo kod Hrvatskoga u Osnovni škola i u predmeti prirodnih znanosti imamo pre malo kandidatov“, izjavi direktor za naobrazbu Heinz Josef Zitz. Od jeseni početo dat će od 6. razreda nadalje dvi grupe u predmeti Nimški, Engleski i Matematika.

Winkler: „Dicu dobro pripraviti na školski put“
„Ča je meni jako važno, to je školski put. Put k školi je pun pogibel, koje dica u ovoj starosti ne upozunaju. Apel na roditelje je, da pripravu jako dobro doicu na školski put, jur pred školom isti put pišice hoditi a po mogućnosti prez aute - isto da ne postanu pogibelne situacije pred školom.

Slike Novosti u školskom ljetu 2019./2020.: Zemaljska savjetnica za obrazovanje mag.ra (SŠ) Daniela Winkler i obrazovni direktor mag. Heinz Josef Zitz prezentiraju nove točke u izobrazbi

Zviranjak slik: Zemaljski centar za medije u Gradišću