Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
22.07.2019

Radosne praznike!

Zahvaljujemo se na dobroj surdanji kroz školsko ljeto i željimo odmarajuće praznike!
 


Srdačno
Redakcija OpoGa
Monika Gerbavsits, Štefan Bunyai i Maria Toth!

 

Slika: "Južnogradišće" (Monika Gerbavsits, 2019)