Osnovna škola Bandol/VS Weiden bei Rechnitz

Die Volksschule Weiden b. Rechnitz ist eine zweisprachige (kroatisch und deutsch), zweiklassige Volksschule.

Osnovna škola Bandol/VS Weiden bei Rechnitz
28.06.2019

Otvaranje jezičnoga vrta u osnovnoj školi Bandol

Na otavaranje jezičnoga vrta su pozvala dica i učiteljstvo na prezentaciju projekta „ŽIVITI, UČITI I RAZGOVARATI SE u našem školskom vrtu“ u naš školski vrt. Školska tamburaška grupa je otvorila feštu. Orkestar je mali ali izvrsan. U okviru školskoga pokusa „imerzija“ smo rodile ideju i izradile koncept za napravljenje jezičnoga vrta samo na hrvatskom jeziku.  Natuknice našemu projektu: Što je jezični vrt?
U našem jezičnom vrtu se dica ne uču samo jezik, nego naš vrt je i posebno mjesto sastanka med dicom i roditelji. Na različni mjesti u našem vrtu postoji mogućnost za vrime nastave učiti se jezik i čitanje samostalno na kreativan i pedagogično vridan način.

Cilji našega projekta:
Potpomaganje jezika - Potpomaganje jezične kompetencije i kompetencije čitanja su nam za naše školarice i školare jako važne. Uprav za to smo izdjelale ov projekt. Ponude i teme u našem vrtu su zanimljive i motivarija dicu. Gledale smo posebno na pedagoški pravi izbor poučnih materijalov.
Naš jezični vrt moru koristiti sve grupe stanovničtva- dica, roditelji i stariji ljudi. Tako se more razviti široka jezična svist.

Naš jezični vrt postoji iz sljedećih dijelov:
Ključ: Ulaz u jezični vrt se more otvoriti ključem. Ključ je jezik! Kroz jezična vrata se ulazi u jezični vrt. Svakovrsne drivene table nas upomenu na vridnost jezika i simboliziraju njegovu važnost za uspjeh u budućem životu.

Jezična ograda: Ona je simbol povezanosti, simbol za medjusobno podupiranje i pomaganje. Dica su dijele ograde individualno oblikovala i je sama postavila u vrt. Naše visoke gredice i sinokoša: Oni su znaki da jezik raste. 

Jezerce(voda): Čitanje je temelj jezika, jezik neka teče kao voda. Dica se neka nauču čitati kot „po vodi“ - od slove do riči.

Vif – cak-kućica: Ovde imamo mogućnost obdjelati različne jezične teme igrajući (dijaloge, teatar, jačenje, čitanje, ..)

Za podupiranje hvalimo dipl. Ing. Killingsederu i općini Bandol s načelnikom Willi Müller. Naš jezični vrt još nije gotov! Jur imamo plane za daljno djelo, samorazumljivo na dobrobit našemu hrvatskomu jeziku. Ove naši aktiviteti neka svim pokažu: Ovde živu vesela dica i ljudi ki govoru hrvatski!
A sada Vam željimo čuda veselja u našem jezičnom vrtu, ki je i proširen na selo Bandol.