Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland

Osnovna škola Nova Gora 

Osnovna škola Nova Gora/VS Neuberg im Burgenland
27.06.2019

Prirodna djalaonica u Novoj Gori

Lovačko društvo Nova Gora je pozvalo pred kratkim dicu iz čuvarnice i osnovne škole na vrtić kod Hubertusove kapele. Tamo je došla i mobilna prirodna djelaonica, da razložu dici domaće lozne živine. Dica su interesirana poslušala predavanju, su stavila pitanja i su se tako dali senzibilizirati za prirodu i okolišni svit. A na koncu su dostali od lovačkoga društva južinu.