Osnovna škola Veliki Petarštof / VS Großpetersdorf

Osnovna škola Veliki Petarštof

Osnovna škola Veliki Petarštof / VS Großpetersdorf
27.06.2019

Športski dan u OŠ Veliki Petarštof

25. junija otpravili su se školarice i školari OŠ  Velikoga Petarštofa skupa sa učitelji piše na parcour za gibanje. Onde su dica imala  mogućnost, da u različni štacija npr. pri bižanju, skakanju, balaciranju i u igri s labdami pokažu šikanost. Najvažnije ali je bilo imati veselje pri gibanju. Po napornom športu proveli su svi dopodne u kupališću, gde su se diozimatelji mogli odhladiti.