NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael

Dvojezična nova sridnja škola / Zweisprachige Neue Mittelschule

NSŠ Sveti Mihalj / NMS St. Michael
25.06.2019

Školska fešta 2019 - Završetak pun štimunga

Dvorana za gibanje i šport nove sridnje škole Sv. Mihalja je cijeli večer uz šaroliku dekoraciju bila ispunjena različnimi muzikalnimi doživljaji i prelipimi prinosi školaric i školarov. Na početku su dica osnovne škole s jačkom „Pjesma instrumenti“ pokazala svoju ćut za muziku i muziciranje. Školarice i školari nove sridnje škole su tancali uz moderne zvuke, pokazali svoje ritmičke i akrobatske sposobnosti i pjevali i igrali skeče u tri jeziki. Slikovna restrospektiva je dala ljudem uvid u djelovanje i projekte u toku školskoga ljeta, a istaknule su se i posebne zasluge i nagrade pojedinih školaric i školarov odnosno nagrade, ke je škola ljetos primila pri različni naticanji. Puno entuzijasma prezentirali su školarice i školari hrvatskih razredov jačku „Tužna je noć“ na pozornici. Iako je temperatura u dvorani bila vrlo visoka je brojna publika uživala šarolik program uspješne fešte i nadarila dicu burnim aplauzom.

Po priredbi su se gosti okripili pri bifeju i zabavljali u auli i u školskom dvoru. Lipa hvala svim, ki su doprinesli nešto uspješnoj školskoj fešti.