Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
26.04.2019

Prijava k prezentaciji „100 ljet Rebublika – 100 ljet živit“

U prošlom ljetu  je svečevala Republika Austrija 100 ljet postojanja! Oko 15.000 gradišćanskih školaric i školarov je aktivno sudjelivalo pri ovom projektu.

Kroz skupnu suradnju sa saveznim kancelarstvom, gradišćanskom nakladom „edition lex liszt 12“ i projektnoj grupi nastala je mogućnost publiciranja ovih projektov. Direkcija za obrazovanje i Pedagoška visoka škola Gradišće su skupa na to pozvali.   

Ukupno je dolazilo već prinosov nego napočetku planirano i tako zrcali 200 člankov različno i šarolikisno djelovanje u spomen ljetu 2018.

Ovo će se sada prezentirati javosti: Prezentacija knjige je srijedu, 3. juna 2019., u 11:00 uri u Saveznoj gimnaziji u Matrštofu.

Učiteljice i učitelji iz Gradišća moru se prijaviti na platformi www.1918-2018.at i tako dostati nalog za službeno putovanje kroz Direkciju za obrazovanje.