Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
06.02.2019

Pečat za kvalitetan šport za 20 škol

Predsjednik zemaljskoga školskoga savjeta i zemaljski poglavar Hans Niessl je čer pandiljak odlikovao 20 gradišćanskih škol za kvalitetan školski šport. Pečat za kvalitetan školski šport se dodiljuje u tri kategorija, i to u zlatu, srebru i bronci.

Odlikovanje u zlatu je primilo 9 škol, med njimi i trgovačka akademija Santalek. Za obrtnu školu u Pinkafelju je primio učitelj Martin Radaković iz Pinkovca zlatu plaketu. 8 škol je dostalo srebrni pečat. Srebrni pečat je primila i osnovna škola Gijeca. A osnovna škola Rasporak-Pajngrt se veseli ovomu odlikovanju jur po drugi put. 2017. ljeta su naime dostali odlikovanje u bronci.

Sada po različni športski akcija u školi su dostali više odlikovanje. O tom je rekla ravnateljica Katrin Baumgartner, da je jako gizdava na tu nagradu. Ona da kaže, da su na pravom putu i da im je tijelovno gibanje u školi jako važno.

Izvor: volksgruppen.orf.at/hrvati