Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland

Direkcija za obrazovanje je nadležna za sve obavezne škole u Gradišću.

Direkcija za obrazovanje / Bildungsdirektion für Burgenland
07.01.2019

Nova peljačica za manjinsko školstvo

Karin Vukman-Artner je s 1. januarom preuzela peljanje Odiljenja za manjinsko školstvo u Direkciji za obrazovanje Gradišće. S početkom 2019. ljeta su naime dosadašnji Zemaljski školski savjet za Gradišće pretvorili u Direkciju za obrazovanje. Direktor za obrazovanje Heinz Josef Zitz i peljačica Prezidijale Sandra Steiner su novoj peljačici Odiljenja za manjinsko školstvo Karini Vukman-Artner predali dekret. Cogrštofka Karin Vukman-Artner je od februara 2012. ljeta zaposlena u Zemaljskom školskom savjetu na području manjinskoga školstva. Odiljenje za manjinsko školstvo u Direkciji za obrazovanje je nadležno i za stručno nazdorničtvo svih škol i razredov, ki su organizirani po Manjinskom školskom zakonu za Gradišće.

Tekst: ORF
Slika: Direkcija za obrazovanje