Osnovna škola Štikapron-Celindrof

Dvojezična škola!

 

Osnovna škola Štikapron-Celindrof
21.12.2018

Digitalna olimpijada


Utorak, 18.12. su dica osnove škole Štikapron i Mönchhof načinili prvu digitalnu olimpijadu. Telefonirali smo prik Skype s drugom školom. Na početku su si dica predstavila različne projekte. Pokazali su kratku božićnu povidajku, koju su dica programirala na IPadu. Potom su dostali različne vježbe za riješiti. Na koncu su morali iskati pomoćom kartom kinč.

https://youtu.be/aNkS0MUMVDM