Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf

Dvojezična škola

 

Osnovna škola Cindrof / VS Siegendorf
21.12.2018

Jačenje u adventu u domu starcev u Cindrofu i u Cogrštofu

Četvrtak, 13. decembra, su oblikovali školarice i školari od 3a i 3c razreda Osnovne Škole Cindrofa advenat u domu starcev u Cogrštofu. Dica su jačila adventske pjesme i čitala božićne tekste. Stanovniki su bili jako oduševljeni i su skupa s dicom svečevali advenat.

Isti program su predstavili srijedu, 19. decembra, u domu starcev u Cindrofu. Školarice i školari od 3b i 3c razreda su razveselili publiku za jedan kratak čas. Jačkom „Radujte se narodi ov blaženi čas ...“ su se dica oprostila. Dojduće ljeto kaniju oni opet pohoditi obadva stane.